יום רביעי, 10 בפברואר 2016

המשפט הפלילי והלכות רוצח (צלם א-לוהים; דרישת האומדן)

סיבתיות במשפט העברי

דיויד היוםדגל בטענה של עמנואל קנטלפיו יש קושיות שלא קיבלו פיתרוןלמשלזריחת השמש בכל יום ויום.
מהי הסיבתיות לכך?
קנט טען שסיבתיות היא תובנה של התודעה שמעצבת את הדרך שאנו רואים את העולםקונסטרקציה אנושית שמטילים על חומר הגלם.

הגדרת הסיבתיות בצורה עקרונית מול צורה משפטית היא גם נושא גדול שההוגים דנו בו.
כעיקרוןניתן להגיד כי האדם הראשון ״אשם בהכל״ שכן הוא קבע תקדימים לכל האנושותהרי ״בלעדיו אין״.

יש לבחון את המיתוג של הקשר הסיבתי העובדתיאפקט הפרפר, דוגמת המנגנון המכאני המפורק לשלביםאך בפועל הוא עובד ביחד.
בדוגמאות בכיתה של הציורים הממחישים תהליךהחיסרון הוא השימוש בחיות- להן יש זכות בחירה ולכן התהליך יכול להיתקע ולא להתממש לסיומומול האינסטינקטים שלהן.

רצח
המשפט הפלילי והלכות רוצח (צלם א-לוהיםדרישת האומדן)
1.               בראשית טא-ז
(אוַיְבָרֶךְ אֱלֹהִים אֶת נֹחַ וְאֶת בָּנָיו וַיֹּאמֶר לָהֶם פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת הָאָרֶץ: (בוּמוֹרַאֲכֶם וְחִתְּכֶם יִהְיֶה עַל כָּל חַיַּת הָאָרֶץ וְעַל כָּל עוֹף הַשָּׁמָיִם בְּכֹל אֲשֶׁר תִּרְמֹשׂ הָאֲדָמָה וּבְכָל דְּגֵי הַיָּם בְּיֶדְכֶם נִתָּנוּ: (גכָּל רֶמֶשׂ אֲשֶׁר הוּא חַי לָכֶם יִהְיֶה לְאָכְלָה כְּיֶרֶק עֵשֶׂב נָתַתִּי לָכֶם אֶת כֹּל: (דאַךְ בָּשָׂר בְּנַפְשׁוֹ דָמוֹ לֹא תֹאכֵלוּ: (הוְאַךְ אֶת דִּמְכֶם לְנַפְשֹׁתֵיכֶם אֶדְרֹשׁ מִיַּד כָּל חַיָּה אֶדְרְשֶׁנּוּ וּמִיַּד הָאָדָם מִיַּד אִישׁ אָחִיו אֶדְרֹשׁ אֶת נֶפֶשׁ הָאָדָם: (ושֹׁפֵךְ דַּם הָאָדָם בָּאָדָם דָּמוֹ יִשָּׁפֵךְ כִּי בְּצֶלֶם אֱלֹהִים עָשָׂה אֶת הָאָדָם: (זוְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ שִׁרְצוּ בָאָרֶץ וּרְבוּ בָהּ:

לאחר המבולמצווה ה׳ את את נוח ומשפחתו לאכול יצורים חיים, שכן לפני המבול זה לא היה נהוגרק אם החיה מתה!אכילת הבשר נוגעת רק לחיותלא לבני אדם ולכן גם כאשר חיה הורגת אדםהוא יעניש אותה> ״אדרוש את הנפש״המתת אדם היא חריפה ואסורה מאוד.
דינו של אדם שהורג אדם הוא גזר דין מוות כי בצלם ה׳ הוא נבראה׳ דורש את העונש אך בני האדם יטפלו במשפט לפני גזר הדין.

יש פה רתיעה מסוימת שכן כאשר ממיתים אדם שלא כדיןאין בעצם חסינות בפני החברה ובפני ה׳.
ה׳ בעצם מאציל סמכויות כי הוא דורש דמים ובני האדם יעמידו אותו לדיןגם את החיות יש להעמיד לדין לפני גזירת הדין.

     ככללההלכה נרתעת מביצוע גזר הדין מוותולכן יש לבחון האם היא מקיימת קשר סיבתי מוסרי לפרטי המקרה.

רוצח בזדון ובשגגה
2.               במדבר להט-לד
 (טזוְאִם בִּכְלִי בַרְזֶל הִכָּהוּ וַיָּמֹת רֹצֵחַ הוּא מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ: (יזוְאִם בְּאֶבֶן יָד אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ הִכָּהוּ וַיָּמֹת רֹצֵחַ הוּא מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ: (יח) אוֹ בִּכְלִי עֵץ יָד אֲשֶׁר יָמוּת בּוֹ הִכָּהוּ וַיָּמֹת רֹצֵחַ הוּא מוֹת יוּמַת הָרֹצֵחַ: (יטגֹּאֵל הַדָּם הוּא יָמִית אֶת הָרֹצֵחַ בְּפִגְעוֹ בוֹ הוּא יְמִיתֶנּוּ: (כוְאִם בְּשִׂנְאָה יֶהְדָּפֶנּוּ אוֹ הִשְׁלִיךְ עָלָיו בִּצְדִיָּה וַיָּמֹת: (כאאוֹ בְאֵיבָה הִכָּהוּ בְיָדוֹ וַיָּמֹת מוֹת יוּמַת הַמַּכֶּה רֹצֵחַ הוּא גֹּאֵל הַדָּם יָמִית אֶת הָרֹצֵחַ בְּפִגְעוֹ בוֹ: (כבוְאִם בְּפֶתַע בְּלֹא אֵיבָה הֲדָפוֹ אוֹ הִשְׁלִיךְ עָלָיו כָּל כְּלִי בְּלֹא צְדִיָּה: (כגאוֹ בְכָל אֶבֶן אֲשֶׁר יָמוּת בָּהּ בְּלֹא רְאוֹת וַיַּפֵּל עָלָיו וַיָּמֹת וְהוּא לֹא אוֹיֵב לוֹ וְלֹא מְבַקֵּשׁ רָעָתוֹ:

רוצח בזדוןיש לו גזר דין מוות.
רוצח בשגגההוא מוגלה לעיר מקלט.

ככללהסנהדרין הוציאה למוות פעם בשבע שניםוניתן לראות כי בכל הזדמנות הייתה ״בריחה״ להלכות שונות ע״מ למנוע ביצוע גזר דין מוותהסנהדרין הוסמך לבצע את גזר הדין רק כאשר ישב בבית המקדש.

     גזר דין מוותמפורש באופן שונה בתורה ובחז״ל.

״שנאה״ ו״איבה״ משתייכים ליסוד הנפשי.
״כלי עץ יד״״אבן״- יש לבחון האם הכוונה בשימוש בהם הוא להרוג
״בברזל״הכוונה היא ברורה כי הוא מגלם בתוכו את המוותהוא אפילו מסמל את המוות (לא מכניסים אותו לבית המקדש), אך עץ ואבן צריך לבדוקהאם באובייקט יש כוח מאגי להרוג> מהו הקשר הסיבתי?

הקפיצה המושגית באה לידי ביטוי בפירושי חז״לאשר ניהלו דיונים ״מעל תנ״כיים״>
4.               ספרי זוטאמסעיפיסקה קס (במדבר להטז)
 (טז). "בכלי ברזל הכהו", יבוא העד ויעד במה היכהואין לי אלא שהכהו בכלי ברזל מיוחדזה הסייף והרומחשאמר "בכלי ברזל" – ריבה האסכלה והשפוד, "ואם בכלי ברזלריבה העשת שלהן.
"באבן יד הכהו"אין לי אלא שהכהו באבן ומנ[יןאת[המרבה שהכהו בגוש של מלח או בפלח של דבילה או הפיל עליו סל מלא עפר או סל מלא צרורות ת"ל [=תלמוד לומר] "ואם באבן יד". …
"בכלי עץ הכהו"יבא העד ויעד במה הכהואין לי אלא שהיכהו בכלי עץ מיוחד זה המקל ומנ[יןאת[המרבה שהכהו בראש הקורה או בראש התורן של ספינהת"ל [=תלמוד לומר] "או בכלי עץ יד". ..

״עשת״= הגולם של הכלי עצמו.
חז״ל פירקו את החרב לגורמיםשכן היא עשויה מברזל ובחנו-
-     האם הרציחה בוצעה כהריגה ״קלאסית״?
-     האם החרב ענתה על הקשר הסיבתי של המטרה?
-     האם היא גרמה למוותשכן אני יכולה לבנות גם חרב מפוברקתאו שאני יכולה להשתמש בחרב לשימושים שונים.
הברזל לבדו אינו הורג וכך גם האבן לבדההאמדן  נבחן בדקות הלשוניתיש לבדוק את הצפיות שבשימוש החפץ עם הכוונה והתודעה של המעשה.

המשך של אבן> שא[אמר] "באבן ידמגיד ששיערו את האבן ואת היד ואת המכה ואת מקום המכה אם כדיי [=כדילהמית ואם אינה כדיי להמית נא[מרכאן "כליובברזל "כלי" – מה "כלישנ[אמרבברזלששיערו את היד ואת הכלי את המכה ואת מקום המכה אם כדיי להמית ואם אינה כדיי להמית אף "כלישנ[אמרכן [=כאןמגיד ששיערו את היד ואת הכלי ואת המכה ואת מקום המכה אם כדיי להמית ואם אינה כדיי להמית.
המשך של עץשאמר "בכלי עץ" – מגיד ששיערו את היד ואת הכלי ואת המכה ואת מקום המכה אם כדיי להמית ואם אינה כדיי להמית.

יש לשקלל את מקום המכהסוג הכלי ומכלול שאר הנסיבותהאם התקיים קשר סיבתיהאם במכלול הנתונים היתה צפיה של מוות?.      יש לבחון שלושה שלבים:
1.      מה היה סוג הכוח הסגוליברזל לעומת אבן ועץ.
2.      מהו האומדן? חרב יכולה גם לא להרוג אם מניחים אותה בצורה זהירה.
3.      הקונטסקט וההקשר של החפץ עם התוצאהמכלול הנסיבות.

6.               סנהדרין עוע"ב [=זהה למקור 10(2), להלן]
גמראאמר שמואלמפני מה לא נאמרה יד בברזלשהברזל ממית בכל שהואתניא נמי הכי: [=כך גם למדנו:] רבי אומרגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהברזל ממית בכל שהואלפיכך לא נתנה תורה בו שיעורוהני מילי דברזיה מיברז. [=ואלו הדברים נאמרו (רקכאשר הדבר שרף (=יצרה דלקת); (פירוש אחרכאשר הברזל נוקב)].

למרות שכלי הברזל סויג למידת השימוש בו:
-     החכם שמואל טען כי מטרת כלי הברזל היא להרוגלא משנה כיצד נעשה בו שימוש.
-     עם זאת הגמרא סייגה את כלי השימוש של ברזלכאשר קבעה כי השימוש בברזל הורג רק כאשר השימוש בו נעשה כךכמו שימוש הברז בחבית (שפועל רק אם מנקבים חור בחבית).

     בעצם הפסוקים בתורה שמוצגים בשאלה מהותניתלגבי אופן השימוש של העץ והאבן, התלמוד קבע כי תמיד צריך אומדןתמיד צריך לבדוק את הכוונה והמטרההיסוד הנפשי.


לדעת המרצה- הצפיות היא קר מהותי לקשר הסיבתילדעת חז״ל הצפיות נועדה גם כדי לגשר על פני ניתוקים של קשר סיבתי כך שניתן ליחס תוצאה למקורכל הסוגיות של סיבתיות באה לידי פירוש היקום כי היא יסוד תודעתי ולכן התודעה משפיעה על הגדרת הריחוק או הקרבה לתודעה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה